Lời Kinh Cho Dòng và Sứ Vụ

Lời Kinh Cho Dòng và Sứ Vụ

Anh chị em huynh đoàn thân mến,

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được hiệp thông với Gia Đình Đa Minh trong năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập. Ngoài các ơn toàn xá, chúng ta có cơ hội ôn lại lịch sử và truyền thống của Dòng trên thế giới và trên quê hương Việt Nam. Hôm nay 21.01.2017, kỷ niệm giáo hội xác định danh hiệu “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”, Năm thánh chính thức khép lại.

Nhận thấy kinh Năm thánh thật tuyệt vời để cầu nguyện cho Dòng và Sứ Vụ, trong phiên họp ngày 12.1.2017, Ban Đặc Trách và Ban Phục Vụ HĐGDĐMVN đã quyết định xin anh chị em tiếp tục đọc kinh này trong các ngày nguyệt hội. Xin bỏ bớt câu “Nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng”, để đọc luôn từ “Cúi xin Chúa tiếp tục…”. Cụ thể mẫu kinh là ”

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót
Chúa đã kêu gọi tôi tớ Ngài là Thánh Đa Minh
cất bước trong hành trình Đức Tin
và rao giảng Tin mừng ân sủng của Chúa.

Cúi xin Chúa tiếp tục tuôn đổ đầy lòng chúng con
Thần Khí của Đức Kitô hằng sống,
để chúng con luôn trung tín và hân hoan
công bố Tin mừng bình an của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Nhờ lời chuyển cầu của Cha thánh Đa Minh, xin Chúa ban cho chúng ta luôn hăng say trong sứ vụ “Được sai đi loan báo tin mừng”

Chân thành cảm ơn.

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *