Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (4-5)

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Tư

Thánh Đa Minh ở lại trước bàn thờ hay phòng hội hoàn toàn chú tâm nhìn lên tượng Chuộc Tội. Thánh nhân đã đứng lên quì xuống liên tục không biết bao nhiêu lần.

http://lh3.googleusercontent.com/-vEw0l6cZ0IU/Vatq8btbdhI/AAAAAAAAA4o/RYLKg2Ql1lk/s1600/dm_cng04.jpg

Đôi khi người tiếp tục từ sau Kinh Tối đến nữa đêm, lúc đứng, lúc quì như thánh Gia-cô-bê tông đồ hay như người phong cùi trong Tin Mừng, đã bái lạy Đức Giêsu và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch” (Mt 8, 2). Người cũng như thánh Stêphanô đã quì xuống và khóc lớn tiếng rằng : “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7, 60). Vì thế đã thành hình nơi phụ Đa Minh lòng tín thác lớn lao vào lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chính mình, cho mọi tội nhân và phó thác sự trung thành của các anh em trẻ mà người đã sai đi rao giảng Tin Mừng. Đôi khi thánh nhân không thể kìm hãm được tiếng của mình, có những anh em đã nghe thấy người thì thầm : “Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ” (Tv 27,1) và những lời tương tự như vậy trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, có những lúc, người đã nói một mình và người khác không thể nghe được. Người vẫn quì lâu trong trạng thái ngây ngất và đang khi ở trong tư thế này, bất ngờ trên khuôn mặt người diễn tả tâm trạng thấu suốt trời cao đồng thời phản chiếu niềm vui tột độ khi người lau sạch những dòng. Thánh nhân đang ở trong giai đoạn khao khát, mong đợi như người khát tìm được dòng nước và như lữ khách về đến quê nhà. Sau đó, người trở nên chăm chú và hăng hái hơn khi đứng, lúc quì như đi vào cách thức cầu nguyện khác với ân sủng tràn đầy. Người cũng quen quì trước Thiên Chúa theo cách thức này trong quán trọ sau khi đã trải một hành trình vất vả, hoặc dọc đường đi các bạn đồng hành nghỉ ngơi hay đã ngủ. Thánh nhân thực hiện với những cử chỉ bái gối này như một hình thức cầu nguyện riêng tư và ấn tượng của mình. Người cũng dạy các anh em cách thức cầu nguyện này bằng gương sáng hơn là bằng lời nói.

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Năm

Tại tu viện, đôi khi cha thánh Đa Minh ở lại trước bàn thờ đứng thẳng không tựa mình vào đâu. Người thường để tay trước ngực trong tư thế cuốn sách mở, thanh nhân đứng rất nghiêm trang và cung kính như đang đứng trước sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Đắm chìm trong cầu nguyện, người đã xuất hiện đang khi suy gẫm Lời Chúa và dường như người lặp lại lời đó cho chính mình với một giọng ngọt ngào. Thánh Đa Minh thường cầu nguyện bằng cách thức này vì đó là cách cầu nguyện của Đức Giêsu như thánh Lu-ca đã kể lại cho chúng ta : “…Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, và đứng lên đọc sách” (Lc 4, 16). Tác giả Thánh Vịnh cũng nói với chúng ta rằng : “Pin-khát liền đứng ra phân xử, tai hoạ bỗng dứt ngay” (Tv 105, 30).

http://lh3.googleusercontent.com/-EGyNf5Ax9C0/Vatq8XErEtI/AAAAAAAAA4w/vPncS01_pww/s1600/dm_cng05.jpg

Đôi khi thánh Đa Minh chắp tay lại, đan chặt các ngón tay với nhau trong khi đôi mắt đã đẫm lệ và tự kìm hãm không để trào ra. Lức khác người lại giơ tay ngang vai như một linh mục đang cử hành thánh lễ. Sau đó người có vẻ như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó được nói từ bàn thờ. Nếu có ai đó đã nhìn thấy thái độ hết sức cung kính của thánh nhân khi người đứng thẳng và cầu nguyện, chắc hẳn người đó nghĩ rằng mình đang chiêm ngắm một vị ngôn sứ, trưóc tiên đang đối thoại với một thiên sứ hoặc với chính Thiên Chúa. Thứ đến là đang lắng nghe sau đó là thinh lặng suy nghĩ về những điều đã được mặc khải.

Trên đường đi, thánh Đa Minh thường bí mật giành giờ cho việc cầu nguyện, đứng lại và ngay lập tức hướng lòng trí về trời. Người ta đã nghe thấy thánh nhân nói những lời yêu thương hoan lạc phát xuất từ tâm hồn và từ sự phong phú của Kinh Thánh mà dường như như người đã rút từ nguồn mạch của Đấng Cứu Thế. Các anh em được lay động rất nhiều nhờ chúng kiến người cha và cũng là bậc thầy cầu nguyện của mình. Do đó anh em càng trở nên sốt sắng hơn nhờ được chỉ dạy cách thức cầu nguyện thành kính và kiên trì này : “Quả thực như mắt của giai hướng nhìn tay ông chủ, mắt của nữ tì hướng nhìn tay bà chủ…”