Tĩnh tâm Thánh Đa Minh : Con người của lòng trắc ẩn

 

dm17.jpgLinh mục Giuse Phạm Quốc Văn OP (năm 2011)

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,36-10,8).

Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, quân lính họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người (Ga 19,31-37).

“Chính anh em là muối cho đời … Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-16).

 

Bài 1 : Đồng cảm với nhân loại

Bài 2 : Tình yêu lớn lao nhất

Bài 3 : Muối cho đời và ánh sáng trần gian