Tĩnh tâm thánh Đa Minh : Chỉ nói với Chúa và nói về Chúa

 

dm16.jpgLinh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP
(năm 2012)

“Nói với Chúa”. Chiêm ngắm “Chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh”, hãy chất đầy đời sống bằng lời nguyện ở mọi nơi, trong mọi lúc. Hãy để cho con tim ca hát ngợi khen, và kết hiệp với Đấng “đang ở giữa chúng ta”.

“Nói về Chúa”. Từ những biểu tượng về thánh Đa Minh, và việc ngài thường xuyên nói với anh em về Chúa. Chúng ta được mời gọi nói về Chúa qua lời giảng dạy, chứng từ bác ái và xây dựng nền văn minh tình thương. Điều cần thiết là đời nội tâm và sống tin mừng theo gương các tông đồ.

“Theo chân thánh bổn mạng”. Tinh thần Đa Minh vừa linh hoạt vừa đa đạng. Hội tụ chân dung của nhà chiêm niệm Gioan tông đồ và mẫu gương truyền giáo của thánh Phaolô.

 

Bài 1 : Thánh Đa Minh luôn nói với Chúa.

Bài 2 : Thánh Đa Minh luôn nói về Chúa.

Bài 3 : Thánh Đa Minh, chiêm niệm và hoạt động