Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (2-3)

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Hai

Thánh Đa Minh thường cầu nguyện bằng cách nằm duỗi dài và úp mặt trên đất. Thánh nhân cảm thấy hối hận, liên tưởng đến và đôi khi thốt lên thành tiếng lời Tin Mừng, người khác có thể nghe được “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Với lòng thành kính và sốt sắng, Thánh Đa Minh lặp lại những lời của vua Đa-vít “ Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con đã có lỗi” (2 Sm 24,17). Sau đó người đã khóc lóc, kêu than thảm thiết và nói “con không đáng chiêm ngắm những sự cao cả trên trời vì thân con mang đầy tội lỗi, con đã khơi lên sự giận dữ nơi Ngài và đã làm điều dữ trước tôn nhan Ngài. Từ Thánh vịnh : “…, người đã nói một cách tha thiết và thành kính những lời này : mạng chúng con bị chôn vùi trong cát bụi, tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen” (Tv 43, 25). Người lại nói tiếp : “tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài xin cho con được sống” (Tv 118, 25).

http://lh3.googleusercontent.com/-G-_UeAavY68/Vatq7l6yVMI/AAAAAAAAA5Q/-oqyMTg-EW0/s1600/dm_cng02.jpg

Vì muốn cho anh em cầu nguyện sốt sắng, đôi khi người cũng nói với họ : “khi các nhà đạo sĩ thành tâm bước vào nhà, họ đã thấy Hài Nhi và đức Maria, mẹ của Người, họ đã sấp mình xuống thờ lạy Người. Không còn ngờ vực nữa, chúng ta cũng gặp Thiên Chúa làm Người và đức Maria nữ tỳ của Thiên Chúa. “Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quì trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta” (Tv 94, 6). Thánh Đa Minh cũng động viên những người trẻ : nếu không thể khóc cho tội của riêng mình vì không có tội, thì em hãy em hãy nhớ rằng có nhiều tội nhân cần đến lòng thương xót và quảng đại. Đó là điều mà các Ngôn sứ than khóc cho họ và Đức Giêsu khi thấy họ Người đã khóc thảnm thiết. Thánh vương Đavít cũng đã khóc “Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm”.

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Ba

Kết thúc cách cầu nguyện vừa được trình bày ở trên, thánh Đa Minh chỗi dậy và dùng một roi sắt để đánh mình, đang khi nguyện: “Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh” , và nói “Luật Ngài sửa dạy con đến cùng” (Tv 17, 36).

http://lh3.googleusercontent.com/-0zKpE-vU04Q/Vatq786KiVI/AAAAAAAAA5Y/cjV4braKJKY/s1600/dm_cng03.jpg

Đây là lý do Dòng đã yêu cầu tất cả anh em giữ kỷ luật với que gỗ trên vai khi cúi xuống thờ lạy và đọc “Thánh vịnh Sám Hối” hoặc “Thánh vịnh Từ Vực Thẳm” sau Kinh Tối ngày thường để tưởng nhớ gương sáng của Thánh Phụ. Hình thức kỷ luật này được thực hiện để đền tội cho mình hoặc của những người mà mình đã sống nhờ bổng lộc của họ. Dù không có tội nhưng không ai được bỏ qua gương mẫu thánh thiện được minh hoạ nơi bức vẽ.