GIA ĐÌNH ĐA MINH

Một Vài Ghi Nhận Trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 800 Năm Sinh Nhật Trên Trời Của Thánh Đa Minh

Một Vài Ghi Nhận Trong Ngày Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 800 Năm Sinh Nhật Trên Trời Của Thánh Đa Minh

Vào ngày 09.01.2021, Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh các Giáo Phận và cùng anh chị em Đoàn viên khởi hành tiến về nhà thờ Thánh Đa Minh - Ba Chuông để tham dự Lễ Khai Mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh.

Đọc thêm

Thư tháng 12 : Rộn ràng lời cám ơn

Thư tháng 12 : Rộn ràng lời cám ơn

Cũng như lời xin lỗi không chỉ là chuyện xã giao nhưng còn gắn liền với ý nghĩa nhân sinh và ý nghĩa của đời sống đức Tin, thì lời cám ơn cũng gắn với những giá trị căn bản của đời người và của vận hành ơn cứu độ.

Đọc thêm