GIA ĐÌNH ĐA MINH

Tháng Sáu, 2016

 • 28 Tháng Sáu

  Dấu ấn Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam (5/6)

  Trong tinh thần về nguồn, chúng ta cùng nhau quan tâm đến một số nét đặc biệt của các thừa sai và các vị tiền bối, đặc biệt là các vị tử đạo, để góp phần khám phá ra truyền thống các vị để lại, hầu rút ra bài học cho hôm nay.

 • 26 Tháng Sáu

  Dấu ấn Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam (4/6)

  Với anh em Đa Minh, gia sản chính các vị tiền bối để lại là sự thánh thiện, lòng hăng say, nhiệt thành và hy sinh. Các vị mở chủng viện đào tạo linh mục giáo phận, thành lập các đoàn thể, đặc biệt là Dòng nữ Đa Minh, Dòng Ba...

 • 23 Tháng Sáu

  Dấu ấn Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam (3/6)

  Tu sĩ Đa Minh giai đoạn I (1738-1882) có 135 tu sĩ; giai đoạn II từ 1935. Ngày 18.3.1967, Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo được thành lập. Tỉnh dòng đã có ba giám mục; hai Phụ tá Tổng quyền và một Tổng quản dòng.  

 • 20 Tháng Sáu

  Dấu ấn Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam (2/6)

  Năm 1676, theo lời mời các giám mục Lambert và Palu, anh em Đa Minh đến Phố Hiến. Năm 1756, Tòa thánh trao cho Dòng phụ trách Đông Đàng Ngoài, nay là năm giáo phận Hải Phòng,. Bùi Chu, Bắc Ninh, Thái Bình và Lạng Sơn.

 • 18 Tháng Sáu

  Dấu ấn Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam (6 phần)

  Dòng Đa Minh đã đóng góp lâu dài và phong phú xây dựng Hội thánh Việt Nam. Dòng xuất hiện từ 1550, hiện diện liên tục từ 1676, trực tiếp phụ trách vùng lãnh thổ quen gọi là “năm địa phận dòng” từ năm 1756.

 • 15 Tháng Sáu

  Quy Chế Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Đa Minh

  Cùng với ân riêng Bí tích Truyền Chức, giúp họ chu toàn các việc về chức vụ thánh, còn có các trợ lực thiêng liêng mới do việc tuyên hứa, làm cho họ trở nên thành viên Gia Ðình Ða Minh và được thông công đặc sủng Dòng ...

 • 12 Tháng Sáu

  Được bao bọc bởi đám mây nhân chứng

  Lá thư Đặc Trách tháng sáu 2016, với chủ đề "Được bao bọc bởi đám mây nhân chứng", giới thiệu chân dung 38 Thánh Tử Đạo Gia đình Đa Minh Việt Nam. Clip sau đây tổng hợp nội dung trên với bộ tranh của họa sĩ Lê Hiếu.

 • 10 Tháng Sáu

  Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (8/8)

  Là giáo dân, ta được tháp nhập vào Chúa Kitô làm thành dân Chúa dưới sự lãnh đạo của Giáo Hội, cụ thể là cha xứ thay mặt Ðức giám mục. Thứ đến, ta gia nhập Huynh đoàn để nhờ đoàn sủng và tinh thần Dòng, sống trọn vẹn thiên chức Kitô hữu.

 • 8 Tháng Sáu

  Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (7/8)

  Luật Sống giáo dân Ða Minh qui định rõ: "Mỗi huynh đoàn và mỗi liên huynh cần có một vị linh hướng. Vị này sẽ giúp anh chị em về các vấn đề đạo lý, đời sống thiêng liêng và thúc đẩy họ hăng say sống ơn gọi"(xc. Qc. 84. II).

 • 6 Tháng Sáu

  Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (6/8)

  Huynh đoàn là cộng đoàn cơ bản gồm anh chị em giáo dân Ða Minh ở địa phương. Các Huynh đoàn gần nhau (thường theo giáo hạt) họp thành Liên huynh. Anh chị em đề cửa Ban Phục vụ theo Giáo phận, và BPV Huynh đoàn Tỉnh. Ở các cấp sẽ có các linh mục tu sĩ đặc trách và linh hướng.