Giáo Xứ Kon Rơbàng: Học Hỏi Kinh Thánh Và Tĩnh Tâm Mùa Chay

Để giúp giáo dân có sự chuẩn bị cụ thể và thiết thực trong Mùa Chay Thánh này, Giáo xứ Kon Rơbàng (giáo hạt Kon Tum) đã tổ chức 2 lớp học về Kinh Thánh và 3 buổi tĩnh tâm cho các giới trong Giáo xứ.

1. Về lớp học Kinh Thánh, do các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp hướng dẫn, kéo dài 2 tuần từ thứ hai ngày 04/03 đến thứ sáu ngày 15/03/2024.

+Lớp thứ nhất dành cho những người lớn: sau lễ sáng mỗi ngày, mọi người ở lại thêm 45 phút, các Sơ hướng dẫn về phương pháp cầu nguyện với bản văn Lời Chúa. Để chuẩn bị cho chương trình này, giáo xứ đã chuẩn bị 100 cuốn Tân Ước song ngữ (Bahnar-Việt) để giúp các tham dự viên sử dụng trong giờ học.

Mọi người rất hào hứng với chương trình này, bởi trước nay chỉ quen cầu nguyện chủ yếu để xin ơn, nay được các Sơ hướng dẫn cầu nguyện với chính Lời Chúa, qua đó giúp mọi người có thêm những tâm tình tạ ơn hay sám hối qua những bản văn Kinh Thánh.

+Lớp thứ hai dành cho các bạn trẻ (chủ yếu Giáo lý viên, các bạn học cấp 3), tìm hiểu Kinh Thánh theo lịch sủ cứu độ, qua đó nhận ra chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua các bản văn Kinh Thánh. Lớp học này trang bị những kiến thức cần thiết về Kinh Thánh giúp cho các bạn trẻ có thêm hành trang trên con đường sống đức tin cũng như hướng dẫn các em trong các lớp giáo lý.

2. Về chương trình tĩnh tâm: có 3 buổi tĩnh tâm vào lúc 18 giờ thứ ba, thứ tư và thứ năm (12-13-14/03/2024) dành cho 3 giới: các mẹ, các ông, và thiếu nhi – giới trẻ, do cha giảng phòng Vinh sơn Lê Quốc Hưng O.P (thuộc dòng Đa Minh) hướng dẫn. Cha giảng phòng nhấn mạnh Mùa Chay không chỉ là Mùa Sám hối Ăn năn nhưng còn là mùa của Tình yêu.

Lưu bản nháp tự động

Xuất phát từ kinh nghiệm tình yêu, cha giảng phòng nêu lên những việc cần làm để sống Mùa Chay, đó là dành thời gian cho nhau (cầu nguyện), thay đổi bản thân (sám hối và sửa đổi đời sống) và cố gắng làm theo những điều mà người yêu muốn (sống theo Lời Chúa dạy).

Cao điểm của các buổi tĩnh tâm là Thánh lễ. Qua đó, khi tưởng niệm việc Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại để cứu độ mọi người, mỗi tín hữu trong giáo xứ cùng dâng thánh lễ để ca ngợi, chúc tụng, tạ ơn và đền tội cho chính mình.

 

Tin và ảnh:

Lm Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP

Giáo xứ Kon Rơbàng

https://giaophankontum.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *