Cáo Phó: Linh mục Giuse Đặng Chí San, OP.

Cáo Phó: Linh mục Giuse Đặng Chí San, OP.

Linh mục Giuse ĐẶNG CHI SAN, O.P.

đã an nghỉ trong Chúa lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 23/03/2024

tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin quý Cộng đoàn  hiệp ý cầu nguyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *