DÒNG NỮ ĐA MINH

Gp. Bùi Chu: Chương trình lễ Thánh Đaminh và Khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu 2018

Trải dài theo dòng thời gian, Lễ thánh Đaminh, Lễ đầu dòng hay lễ Bùi luôn là một ngày lễ đặc biệt với con cái giáo phận Bùi Chu. Nét đẹp ấy đã và đang trở thành tinh thần truyền thống cho mọi người và nhất là thế hệ trẻ phát huy vốn tiềm ẩn trong mỗi người dân giáo phận Bùi Chu.

Đọc thêm