Đức Sứ thần tại Đức: Không thảo luận về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ

Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, tuyên bố rằng vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ là một vấn đề đã được giải quyết, chứ không phải là một vấn đề còn bỏ ngỏ, đối tượng của những tranh luận.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Eterovic, người Croát, tuyên bố như trên hôm 31 tháng Năm vừa qua, với phái viên báo “Die Tagespost”, bên lề Đại hội Công giáo Đức, tiến hành tại thành phố Erfurt. Ngài nói: Đức Thánh cha Phanxicô đã lập lại nhiều lần rằng quyết định của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng về việc Giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ vẫn hiệu lực. Tông thư của thánh nhân “Ordinatio sacerdotalis”, Truyền chức linh mục, ban hành năm 1994. vẫn giữ nguyên giá trị.

Trong thực tế, gần đây, đặc biệt là Con đường Công nghị của Công giáo Đức tiếp tục yêu cầu Giáo hội truyền chức thánh cho nữ giới.

Trong thánh lễ ban sáng, tại tu viện dòng nữ tu Ursuline ở Erfurt, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Đức khuyến khích các tín hữu Kitô làm chứng về đức tin của mình và mời gọi họ hãy kiên vững trong đức tin giữa một thế giới bị tục hóa. Ngài nói: “Nếu không có đức tin, chúng ta lạc hướng. Chúng ta cần cởi mở với Thiên Chúa để đức tin có thể tăng trưởng trong tâm hồn chúng ta”.

Cụ thể, Đức Tổng giám mục cũng cỗ võ các tín hữu thực hành cầu nguyện, suy niệm và đọc Kinh thánh, kính mến Thiên Chúa và tha nhân, cũng như làm chứng tá sống động.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Eterovic nói thêm rằng các tín hữu ở miền Đông Đức, tuy là thiểu số, nhưng vẫn có một vai trò trong gia đình và xã hội, chứng tỏ cho tha nhân điều chúng ta tin tưởng và cho thấy chính đức tin hướng dẫn chúng ta.

Miền Đông Đức chịu ảnh hưởng nặng của chế độ cộng sản vô thần trước đây. Số tín hữu Kitô chỉ chiếm 5% dân số, và đa số các tín hữu Tin lành tại miền này không được rửa tội. Đặc biệt, thành phố Erfurt cũng được coi là thành phố của Martin Luther, nhà cải cách Tin lành.

(Ekai.pl 31-5-2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *