Họp HĐ Thánh Hiển định kỳ tháng 12.2015

Chiều thứ tư 02.12.2015, vào lúc 18g tại văn phòng giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, Huynh Đoàn Thánh Hiển họp định kỳ tháng 12/2015. Trong buổi họp chiều nay có sự hiện diện của Cha Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, Lm. Fx. Đào Trung Hiệu OP.

Cha đã nhận Đơn Xin Thành Lập Huynh Đoàn Thánh Hiển kèm danh sách gồm 20 anh em nghệ sĩ thành viên, Dominiart, sau thời sinh hoạt, tìm hiểu, học tập về luật sống Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh với sự đồng hành chia sẻ của anh Jos Bùi Ri Cao trong Ban Phục vụ.

Hôm nay, họa sĩ Lê Hiếu đại diện 20 anh em, đã làm đơn xin Cha bề trên Giám Tỉnh, Dòng Đa Minh Việt Nam Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa OP cho anh em được chính thức tham gia Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh qua sự giới thiệu của Cha đặc trách Huynh Đoàn Giáo Dân Việt Nam, Lm. Fx Đào Trung Hiệu OP,

Xin được mang Thánh Hiệu Huynh Đoàn Thánh Hiển. Với khát vọng của người nghệ sĩ Công Giáo, bằng đường nét, màu sắc loan báo tin mừng, đem cái đẹp Chân – Thiện – Mỹ, đem tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người, và cũng để thăng tiến ơn gọi Kitô hữu của mình theo tinh thần và đoàn sủng của Dòng GiảngThuyết

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, Nguyện Xin Thiên Chúa Chúc lành và đồng hành cùng anh em chúng con trên suốt chặng đường phía trước. Amen

Maria Bích Ngân