Một cõi đi về (15.02.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Mt 25,31-46

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Ma-thêu.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

1. Ghi nhớ :

Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : “ Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây,l à các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn đời muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời (Mt 25, 45-46).

2.Suy niệm: 

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy quang cảnh của ngày phán xét. Thiên Chúa là Đấng thẩm phán rất mực công minh và chính trực  như “Vì Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai” (Hc 35, 12)

Thế nên trước ngai tòa phán xét chung thẩm của Thiên Chúa, Ngài đã có một cách nhìn rất bao quát , vị tha cảm thông hay tha thứ, đối với người nghèo hay tàn tật, bé mọn hay khổ đau và Ngài luôn hiện diện và đồng hành trong mọi nỗi bất hạnh, thương tâm của con người, đồng thời Ngài mong chờ chúng ta có lòng thương cảm để thực hiện giới răn “yêu người như ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Mt 22, 39). Do đó, mỗi lần ta sống ích kỷ, nhỏ nhen, hay chà đạp lên phẩm giá người anh em mình, hoặc làm hại danh dự cũng là lúc ta tự rời xa Thiên Chúa, mà tiến gần hỏa ngục trong gang tấc. Đối với chúng ta cũng thấy rõ dù ta không làm điều xấu cũng chưa đủ, cũng chưa hoàn hảo,  có thể còn tệ hại hơn khi ta lãnh đạm hay thờ ơ dửng dưng trước nỗi đau thống khổ của những người anh em quanh ta đang cần bàn tay che chở hay giúp đỡ của chúng ta.

Thế nên, việc thiện phải được làm xuất phát từ cái tâm mình của mình. Hãy nhìn lại ta đã sống thực tâm vì mọi người hay chưa? Hay tự hỏi chính mình, tôi có khi nào biết giúp đỡ những em mồ côi, khuyết tật, trẻ bụi đời hay kẻ không nơi nương tựa không nhà không cửa, màn trời chiếu đất  v.v… để giúp họ biết vươn lên trong cuộc sống? Hay có bao giờ ta biết giúp tha nhân khi họ bị bế tắc sống không lối thoát, ta giúp họ bằng tình thương,  bằng một lối thoát an bình thanh thảnh trong tâm hồn mình hay không? Và qua câu 46 đã kết thúc bằng cách chúng ta đi tìm “một cõi đi về” của mỗi người tùy theo cách sống ở đời, tùy cách ăn ở cư xử với tha nhân.

Kỳ diệu thay! Có khi ta không trong tư thế sẵn sàng, như Chúa bảo chúng ta: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút chúng ta không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40). Thiên Chúa đến thật bất ngờ,  đời người như trong Thánh vịnh 102 có câu “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa sớm nở tối tàn” ( câu 15). Vậy giờ đây hay bất cứ mọi lúc mọi nơi, mỗi người cần có sự chuẩn bị cho cuộc sống đời đời của mình, còn sự phán xét của Thiên Chúa và sự công bằng, thưởng phạt còn tùy thuộc theo cách sống của mình nơi trần gian này.

3. Sống lời Chúa: Hãy đọc kinh Sáng soi 

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Số phận chúng con được phán xét theo cách sống , qua cách cư xử . Xin cho mỗi người luôn ý thức điều này, nhất là trong mùa chay  thánh, giúp chúng con biết nhìn nhận, biết ăn năn thống hối, để biến đổi tâm hồn, tìm về cùng Chúa qua những người anh em chung quanh con. Amen.

M.Liên