Bài 10 : Con người là hình ảnh Thiên Chúa ? (Tuyên xưng đức tin công giáo)

BÀI 10

CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

Lời Kinh Thánh

“Thiên Chúa phán : ’Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất’. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” (St 1, 26-17).

Quyền năng của Thiên Chúa được vận dụng trong việc tạo dựng trời và đất đạt tới đỉnh cao với việc xuất hiện con người theo hình ảnh Thiên Chúa để chúng ngự trị trên thế giới.

adam eva.jpg

1. Phẩm giá của con người

a.Địa vị con người trong vũ trụ

Kinh Thánh đã xếp con người vượt trên các vật khác.

– Trong lịch trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người ở giai đoạn cuối cùng. Người dọn sẵn cho họ một môi trường thích hợp, với mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn – sông biển, cầm thú, thảo mộc… “Trời và đất đã được tạo dựng để phục vụ con người”. (Tl 1,19)

– Việc tạo dựng con người rất quan trọng, Thiên Chúa có vẻ đắn đo, suy nghĩ trước khi thực hiện:”Chúng ta hãy dựng nên con người” (St 1,26a).

– Thiên Chúa ghi nhận con người trổi vượt hơn các sinh vật khác và đặt làm chủ mọi loài Người đã dựng nên: “Hãy quản trị cá biển, chim trời, súc vật, mọi loài mãnh thú và mọi thứ côn trùng nhung nhúc trên mặt đất” (St 1, 26b). Nhưng quan trọng hơn cả:”Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh Thiên Chúa. Người đã dựng nên chúng là nam và nữ. Người đã dựng nên chúng” (St 1, 27)

b.Những điểm nào cho thấy con người là hình ảnh Thiên Chúa.

– Thiên Chúa là chúa tể trời đất, Người trao cho con người làm chủ mọi loài Người đã tạo dựng.

– Thiên Chúa là Đấng Thượng trí khôn ngoan, Người ban cho con người một trí tuệ cao đẳng.

– Con người có tự do giống như Thiên Chúa, họ có thể thực hiện ý muốn của mình và chịu trách nhiệm công việc mình làm.

– Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ. Người trao quyền canh tác phát triển cho con người để họ dự phần sáng tạo với Thiên Chúa.

– Thiên Chúa là Đấng thánh thiện, con người được mời gọi để trở nên thánh thiện:”Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng chí thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép:”Hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh” (1Pr 1,15-16).

– Thiên Chúa là tình thương. Con người được tạo dựng để sống thành xã hội yêu thương nhau:”Anh em hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương anh em”. (Ga 13,34)

Tất cả những hình ảnh đó xuất phát từ một điểm căn bản chung: Con người được Thiên Chúa ban cho một linh hồn bất tử (St 2,7). Thiên Chúa là đấng vô hình và vĩnh cửu, con người là hình ảnh của Ngài nhờ linh hồn thiêng liêng bất tử này.

2. Nhờ linh hồn, con người được tham dự vào sự sống bất tử của Thiên Chúa

Cuộc sống trần gian không thể thỏa mãn ước vọng tuyệt đối của con người: Họ “muốn sống mãi mãi” và luôn khao khát một công lý tuyệt đối để phân xử. Mọi người không muốn công sức, kiến thức, tài năng của mình …trở về vật chất im lặng. Ai sẽ giúp con người đạt được ước mơ của mình ?

Chỉ có sự sống bất diệt của linh hồn mới làm cho công lý được thi hành trọn vẹn, bảo đảm cho giá trị cuộc sống bền vững. Hơn nữa, Thiên Chúa không bao giờ để cho kẻ Ngài yêu thương chìm đắm trong cõi hư vô (Mt 22,31-32). Ngài là Đấng hằng sống nên con người cũng được ban cho có một linh hồn bất tử để sống mãi với Ngài.

3. Linh hồn và cuộc sống của bạn

Chính bạn, bạn cũng có một linh hồn bất tử và bạn cần nghĩ đến cuộc trường sinh của chính mình. Người ta có thể hy sinh rất nhiều cho những cái phụ thuộc trong cuộc sống, nhưng lại ái ngại khi phải lo cho hạnh phúc tuyệt đối của mình. Có người nói:”Thôi để gần chết hãy lo! Nhưng khi nào ta chết ? Và cuộc sống ta kết thúc thế nào ?- “Hãy sẵn sàng, vì chính vào giờ các ngươi không ngờ, Con Người sẽ đến” (Lc 12,40). Thiên Chúa mời gọi bạn chuẩn bị cho cuộc sống đời đời.

Kết luận

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
Ngắm tầng trời tay chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
Ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

Nào chiên bò đủ loại: nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, nọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy Đức Chúa là Đức Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp địa cầu! (Tv 8,2-10)

Câu hỏi

  1. Phẩm giá của con người trong vũ trụ ?
  2. Những điểm nào cho thấy con người là hình ảnh Thiên Chúa ?
  3. Có người nói: “Chết là hết”. Bạn nghĩ sao ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *