Mục vụ giới trẻ: giáo dục lòng thương xót

Lahore – “Các bạn trẻ cần tham gia, trải nghiệm thực hiện lòng thương xót. Như thế Năm Thánh mới có ý nghĩa đối với họ”, cha Jahanzeb Iqbal, cha sở giáo xứ thánh An-tôn, đặc trách mục vụ giới trẻ của tổng giáo phận Lahore đã nói với hãng tin Fides như thế.

Với tinh thần và sự xác tín như thế, trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, cha Iqbal đã thúc đẩy một chương trình đặc biệt, trong đó các bạn trẻ Công giáo sẽ thực hành các việc của lòng thương xót. Từ sáng kiến của cha, các bạn trẻ đều đặn thăm viếng các bệnh viện hay các khu phố nghèo khổ nhất để thăm viếng các gia đình. Các bạn dấn thân trong các công việc bác ái: chuẩn bị và phân phát thực phẩm cho những người bị bỏ rơi, những người ăn xin, người vô gia cư của thành phố.

Cha kể: “các em cử hành Thánh lễ và mang niềm vui đến cho các cộng đoàn của những ngươì bị bỏ rơi; các bạn trẻ sinh hoạt với các trẻ em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nơi thực hành lòng thương xót, đánh dấu cuộc sống và kinh nghiệm của các em và làm cho lòng thương xót không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng hoàn toàn thực tiễn: đó là gần gũi với mỗi con người đau khổ.”

Giới trẻ Lahore gồm khoảng trên 50 ngàn em, đến từ 26 giáo xứ của giáo phận, đã đón nhận sáng kiến này cách nhiệt tình. Cha Iqbal đang tổ chức chuyến đi, mang một nhóm bạn trẻ Pakistan đi dự ngày giới trẻ quốc tế tại Cracovia, một sự kiện mà các người trẻ đang rất chờ đợi.

Cha cho biết, ưu tiên đối với giới trẻ Công giáo Pakistan chắc chắn là vấn đề giáo dục, trên hết là nền giáo dục chất lượng, trước thực tế là sau khi hoàn thành chương trình trung hoc, rất ít các em có thể chi trả học phí đại học vì khả năng giới hạn của gia đình. Bên cạnh đó, cần hoạt động cho sự đối thoại và hòa bình, để đào tạo những công dân ý thức, sẵn sàng xây dựng những mối liên kết hòa đồng và hòa giải trong xã hội, đặc biêt là với các người trẻ Hồi giáo.

(Fides 2/5/2016)

Hồng Thủy OP