Trang Thơ: Hạt lúa mì

Hạt lúa mì khi gieo xuống đất

Không thối đi, tất chẳng thành cây

Chỉ là trơ trọi nằm đây

Đơn côi, lẻ bóng tháng ngày mà thôi

*

Hạt lúa mì: mục rồi sẽ khác

Sẽ biến mình, thân xác hủy tan

Nẩy sinh mầm lá đầy tràn

Thành cây tươi tốt vô vàn nụ hoa

*

Hạt lúa mì tan ra, không hết

Nhưng vẫn còn, đơm kết hoa bông

Bõ công Người đã gieo trồng

Cho mùa thu hoạch ấm nồng, hân hoan

*

“Hạt Lúa Mì” Cha ban xuống thế

Hiến thân mình, lễ tế hy sinh

Chết rồi, sống lại quang vinh

Cứu chuộc nhân thế ân tình chứa chan

*

“Hạt Lúa Mì” vô vàn yêu quý

Cho cuộc đời bền bỉ yêu thương

Sáng soi chỉ lối dẫn đường

Suối nguồn ơn phúc muôn phương hưởng nhờ

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *