Video : Lễ Đầu Dòng 2015 ở Bùi Chu

Trích từ trang gpbuichu.org, chúng tôi đã đăng bài viết về lễ thánh Đa Minh năm 2015 tại giáo phận Bùi Chu. Xin gửi đến cộng đoàn video ngày lễ do Ban truyền thông giáo phận Bùi Chu thực hiện.

https://youtu.be/OMQdH2t8pb0

Trong các giáo phận xưa do Dòng Đa Minh phụ trách có Lễ Đầu Dòng kínhthánh Đa Minh (= vị thủ lãnh của Dòng). Lịch phụng vụ xưa vào ngày 4 tháng 8. Giáo dân tề tựu về Tòa giám mục mừng lễ suốt một tuần.

Lễ Đầu Dòng do thánh giám mục Hermosilla Liêm khởi xướng tại giáo phận Đông năm 1844. Tại giáo phận Trung (Bùi Chu và Thái Bình), thánh giám mục Sanjurjo An khởi sự Lễ Đầu Dòng năm 1854 tại Lục Thủy năm 1854, với đông đủ các linh mục, chủng sinh, nữ tu và trên 20.000 giáo hữu về tham dự.

http://gpbuichu.org/bc_uploads/news/2015_08/img_2698-cc.jpg