BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÊSU THẾ NÀO?

Vừa đi dự lễ Truyền Chức Linh Mục về, ngày mai tôi đi giảng lễ Tạ Ơn của một Tân Linh Mục anh em trong Dòng. Đang miên man suy gẫm soạn bài, sáng nay đi dạy học, tôi chợt nhớ ra đố các Soeur bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu là bài nào. Chắc chắn các tác giả sách Tin Mừng đặt trong các trình thuật này những ý tưởng rất quan trọng về mạc khải của Thiên Chúa. Chúng ta cùng xem:

– Tin Mừng Mt: Đó là một bài giảng dài kéo dài từ chương 5 đến 7, gọi là Bài Giảng Trên Núi.

– Tin Mừng Mc: Đó là một bài giảng rất ngắn: “Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (1,15)

– Tin Mừng Lc: Đó là bài giảng của ngôn sứ Isaia được Chúa Giêsu công bố trong hội đường tại quê nhà Nadarét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (1,18-19)

– Tin Mừng Ga: Đó là một câu Đức Giêsu hỏi hai môn đệ ông Gioan đang đi theo Người: “Các anh tìm gì thế?” (1,38)

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn các tín hữu hôm nay suy gẫm và học hỏi Lời Chúa, để có thể đổi mới cuộc sống trong Mùa Chay thánh thiện này.

  1. JM. Hà Ngọc Phú CSsR