Bầu Ban Phục Vụ Liên Huynh Thánh Tôma Đinh Viết Dụ

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2016,  Liên huynh Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, Cha Linh Hướng Vinhsơn Nguyễn Văn Hậu, giáo xứ Quỹ Ngoại, giáo Hạt Liễu Đề, đã tổ chức cho bầu BPV/Liên Huynh khóa 2016 – 2020. Về dự hôm nay có cha Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Đaminh Giáo phận  Giuse Nguyễn Văn Thuần OP., BPV/HĐ Giáo phận Bùi Chu. Được biết Liên Huynh Thánh Tôma Đinh Viết Dụ  bầu BPV sớm nhất trên 13 Liên huynh của Giáo phận. Hiện Liên Huynh có 27 Huynh đoàn, 1900 Đoàn viên.

8h00, cha Linh hướng Vinhsơn Nguyễn Văn Hậu khai mạc, ngài nhấn mạnh về vai trò đoàn viên trong Ban Phục Vụ cấp Huynh Đoàn, cấp Liên Huynh, trách vụ của từng chức vụ và nhiệm vụ của từng người.

8h30’, Anh trưởng Đaminh Đinh Công Lý OP đại diện cho BPV/ HĐ GP. Bùi Chu cảm ơn cha Linh hướng Liên Huynh.

9h00’, cuộc bầu cử diễn ra theo đúng luật và đã chọn bầu ra BPV/Liên huynh niên khóa 2016 – 2020 như sau:

1 – Trưởng ban: Đaminh Nguyễn Hữu Bội

2 – Giuse Đoàn Văn Huỳnh

3 – Đaminh Đào Văn Kế

4 – Maria Nguyễn Thị  Khả

5 – Maria Nguyễn Thị NHất

6 – Phêrô Tạ Văn Phi

7 – Vinhsơn Trần Văn Tiên

Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, Thánh tổ phụ Đaminh, Thánh bổn mạng Tôma Dụ, cùng các Thánh Dòng, đã ban cho chúng con ngày bầu cử diễn ra một cách trang nghiêm, đúng luật, tròn ý Chúa.

Hung Cuong Nguyen

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *