CÁO PHÓ: Linh mục LOUIS NGUYỄN VĂN HẠNH, O.P.

Trong tình hiệp thông, kính xn quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh mục LOUIS NGUYỄN VĂN HẠNH, O.P., thuộc Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm, Dĩ An, đã an nghỉ trong Chúa lúc 16g50 thứ Hai, ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *