DÒNG NỮ ĐA MINH

Tháng Tám, 2020

Tháng Bảy, 2020

Tháng Sáu, 2020

Tháng Năm, 2020

  • 16 Tháng Năm

    Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Thánh lễ Khấn Dòng

    Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Thánh lễ Khấn Dòng

    "Lạy Chúa, sao Ngài gọi con. Con yếu đuối mọn hèn”. Đó là tâm tình thật linh thiêng của 14 tập sinh tuyên khấn lần đầu, 5 nữ tu khấn trọn đời, 8 nữ tu ngân khánh khấn dòng, 4 nữ tu ngọc khánh khấn dòng của Hội dòng Đa Minh Bùi Chu, vào lúc 9h00 Thứ Tư, ngày 13/5/2020.

Tháng Ba, 2020

Tháng Hai, 2020