Châm Ngôn Thánh Gioan Thiên Chúa (1495 – 1550)

 

XEM THÊM CHÂM NGÔN CÁC THÁNH THÁNG 3