Dòng Tên Việt Nam: Thánh lễ phong chức Phó tế

 

 

Các tiến chức Phó tế được phong chức hôm nay thuộc các giáo phận khác nhau, bao gồm:

  1. Thầy Phaolô Trương Minh Cao, S.J. quê quán thuộc giáo phận Đà Lạt;
  2. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Chí, S.J., quê quán thuộc Tổng giáo phận Hà Nội;
  3. Thầy Vinhsơn Nguyễn Văn Công, S.J., quê quán thuộc Tổng giáo phận Hà Nội;
  4. Thầy Giuse Vương Văn Đỉnh, S.J., quê quán thuộc Giáo phận Bùi Chu;
  5. Thầy Giuse Trương Đình Sáng, S.J., quê quán thuộc Giáo phận Vinh;
  6. Thầy Giuse Maria Trương Hoàng Sơn, S.J., quê quán thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn;
  7. Thầy Phêrô Nguyễn Bá Tinh, S.J., quê quán thuộc Giáo phận Vinh.

Ngay từ sáng sớm, thân nhân, ân nhân của các tiến chức và tỉnh Dòng, các học viên và nam nữ tu sĩ cùng các Giêsu hữu thuộc các cộng đoàn lân cận đã tề tựu tại nhà nguyện của Học Viện. Thánh lễ phong chức diễn ra lúc 6h00 sáng do Đức Giám Mục Lu-y chủ sự, đồng tế với ngài có cha Giám Tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, quý cha trong Ban huấn luyện và quý cha Dòng Tên.

Trong bài giảng, Đức cha Lu-y mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương yêu thương và phục vụ của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng Mt 20, 25-28. Qua đó, ngài cũng mời gọi các tiến chức noi gương chính Đức Giêsu trên hành trình cứu độ của Người. Xuất phát từ tình thương, Người đã đến để phục vụ và cứu độ con người. Nay Đức Giêsu cũng tiếp tục kêu gọi những con người tiếp bước phục vụ, dấn thân cho công trình của Cha trên Trời, qua lời khấn Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Với dòng Tên và cùng với thánh I-nhã, Đức cha nhấn mạnh tới đặc nét phân định thiêng liêng là hoa trái của linh thao ngõ hầu tìm Ý Chúa để phục vụ. Ngài cũng mời gọi các tiến chức đi lại hành trình của Thánh I-nhã và truyền thống của Dòng. Đồng thời, Đức cha Lu-y cũng nhấn mạnh tới một Thiên Chúa nội tại nơi chính con người, Người gần gũi và ở giữa con người. Qua đó, ngài mời gọi các tiến chức sống với anh em và cho anh em, không phải bằng quyền lực nhưng bằng đời sống phục vụ. Sau cùng, Đức cha mời gọi các tiến chức Phó tế sống chứng tá bằng việc thực thi điều mình rao giảng, kín múc ân sủng từ cầu nguyện và đời sống thiết thân với Thiên Chúa.

Cuối thánh lễ, cha Giám tỉnh Vinh-sơn đã bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha Lu-y, trong vai trò của người mục tử của Giáo phận, ngài đã cho phép dòng Tên được phục vụ. Đặc biệt, vì tình thương và sự liên đới, Đức cha đã hiện diện và phong chức Phó tế cho các Giêsu hữu trẻ hôm nay. Đáp lời, Đức cha Lu-y diễn tả niềm vui được đến và hiệp thông với Dòng Tên, đặc biệt với các tân chức Phó tế. Ngài ghi nhận những đóng góp của các anh em Dòng Tên cho Giáo hội, đặc biệt trong lãnh vực loan báo Tin Mừng. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn, cách riêng các tân chức Phó tế tiếp tục hăng say phục vụ Chúa và Giáo hội.

Như thế, nhờ tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô, các Phó tế được thánh hiến và được Chúa Thánh Thần ban ơn ngõ hầu thêm vững mạnh, để trợ giúp hàng tư tế và hướng dẫn giáo dân qua nhiệm vụ phục vụ Bàn thờ với lòng bác ái và khiêm nhường.

 

Trong niềm hân hoan, xin quý độc giả cùng hiệp thông và cầu nguyện cho các tân chức Phó tế, có được lòng yêu mến sâu đậm với Thiên Chúa trong Đức Kitô và lòng say mê lợi ích cho các linh hồn, luôn trung tín, nhiệt thành với ơn gọi và sứ vụ Thiên Chúa trao ban.

Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J. – dongten.net

Xem thêm hình ảnh tại: https://photos.app.goo.gl/UHaDePerwyLDM1w49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *