Gp. Phát Diệm: Thánh Lễ Truyền Dầu 2022

“Mọi Kitô hữu hãy ý thức về địa vị và sứ mạng cao cả của mình; các linh mục hãy để cho dầu thánh được tỏa hương thơm mãi, đừng để mất mùi Dầu”Đó là những lời mà Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, người cha chung của Giáo phận, gửi tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân, trong Thánh lễ làm phép Dầu, sáng ngày 11.04.2022, tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

Trong bài giảng lễ, ngỏ lời anh chị em giáo dân, Đức Tổng Giuse nhắc lại rằng: việc xức dầu của bí tích Rửa tội đã làm cho mọi Kitô hữu được thánh hiến, được trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành dân riêng của Thiên Chúa, làm thành Hội Thánh. Sách Khải Huyền đã dùng hình ảnh “dân tư tế”, “vương quốc của Thiên Chúa” để nói lên phẩm giá của người tín hữu. Đây chính là phẩm giá cao cả của mọi thành phần dân Chúa, từ giám mục, linh mục, tu sĩ, cho đến giáo dân. Do vậy, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi ý thức về địa vị và sứ mạng của mình.

Với các linh mục và phó tế, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh rằng các mục tử của Chúa được xức dầu là để sống cho dân Chúa, để phục vụ người nghèo, người bệnh tật. Các mục tử phải biết vui với người vui, khóc với người khóc và đau với người đau. Các mục tử “đừng để mất mùi dầu”, nghĩa là đừng để cho chất lượng cuộc sống bị giảm sút; đừng để “mất mùi dầu” vì những lý do như mải mê với công việc, hoặc thiếu dấn thân, hoặc các lý do thế tục. Trái lại, hãy siêng năng chạy đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, biết xây dựng cho mình một Thời khóa biểu phù hợp và nhất là biết nghỉ ngơi trong Chúa.

Sau bài giảng lễ, là nghi thức lặp lại lời hứa mà các linh mục đã tuyên hứa trước mặt giám mục trong ngày lễ thụ phong linh mục.

Tiếp theo, Đức Tổng Giuse đã cử hành nghi thức làm phép dầu cách long trọng. Các thầy phó tế kiệu ba loại Dầu đến để Đức Giám Mục làm phép, lần lượt là Dầu bệnh nhân (OI), Dầu dự tòng (OS) và Dầu Thánh hiến (SC).

Sau nghi thức làm phép dầu, thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.

Cuối lễ, với thái độ ân cần nhưng cương quyết, Đức Tổng mời gọi mọi người thực hiện nghi thức rửa chân ngày Thứ Năm Tuần Thánh theo đúng tinh thần của một nghi thức phụng vụ, nghĩa là trước và sau đó, không được tổ chức tiệc mừng, tặng quà….; về ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, khi cử hành thì không hôn Thánh giá, mà chỉ cúi đầu tôn kính. Cuối cùng, Đức Tổng Giuse đã ban phép lành cho cộng đoàn với những lời cầu chúc tốt đẹp cho dịp lễ Phục Sinh.

Xem thêm hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *