HĐGDĐMVN/Gp. Bùi Chu: Bầu BPV/Liên huynh Thánh Vinh Sơn – Quần Phương

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016, tại Giáo xứ Triệu Thông – Giáo Hạt Quần Phương diễn ra cuộc bầu cử BPV/Liên Huynh  nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Với sự hiện diện cha Đặc trách HĐGP/ Bùi Chu Giuse Nguyễn Văn Thuần OP, cha Linh hướng Liên huynh Giuse Phạm Văn Kỳ, cùng BPV/HĐ Giáo Phận và  quý anh chị đại diện cho 37 HĐ cơ sở về dự.

Trước khi vào chương trình bầu cử cha Đặc trách HĐGP/ Bùi Chu cấp bằng mãn nhiệm cho 7 quý anh trong BPV/Liên huynh  mãn khóa 2012 – 2016.

Sau hai giờ làm việc hội nghị đã bầu ra BPV/ Liên huynh khóa 2016 – 2020 như sau:

                                 1- Anh Đaminh Bùi Văn Chiễu, Trưởng ban,

                                 2- Anh Giuse Lê Văn Báu,

                                 3- Anh Đaminh Lương Văn Điển,

                                4- Vinhsơn Nguyễn Văn Đoàn,

                                5- Đaminh Đinh Văn Lượng,

                                6- Giuse Phạm Hữu Tý,

                                7- Đaminh Trần Văn Tĩnh,

Chúng con  xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho chúng con cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định như lòng Chúa mong muốn.

Nam Phương.BC. 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *