Khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Gác lại những bộn bề của công việc, học hành và những lo toan trong cuộc sống, nghi thức cung nghinh Thánh Giá Giới trẻ một lần nữa đánh động biết bao trái tim đang còn thao thức được sống trọn ơn gọi là người con của Chúa trong lòng Giáo hội.