Liên Huynh Xuyên Mộc, GP. Bà Rịa: Bầu Ban Phục Vụ Khóa II Nhiệm Kỳ 2021 – 2025

Vào lúc 09h sáng ngày 07.04.2021, tại Giáo xứ Bông Trang đã diễn ra buổi bầu cử Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh Liên Huynh Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021 – 2025. Về tham dự có Anh Vinh sơn Phạm Văn Toản – Trưởng Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận. Anh Giuse Vũ Văn Bùi – Phó Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận, Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Hạnh – Thư ký Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận, Ban Phục Vụ Liên Huynh đã mãn nhiệm và 19 cử tri đại diện cho các Huynh Đoàn trong Liên Huynh. Và đặc biệt là có sự hiện diện của Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên – Chánh xứ Giáo xứ Bông Trang đồng thời cũng là Cha Linh hướng của Liên Huynh Xuyên Mộc.

Sau kinh khai mạc xin Chúa Thánh Thần Thánh hóa và soi sáng cho cuộc bầu cử diễn ra một cách tốt đẹp và công bằng, Chị Maria Nguyễn Thị Tâm – Thư ký Ban bầu cử giới thiệu các khách mời và thành phần về tham dự. Chương trình được tiếp diễn tuần tự theo các bước của quy chế bầu cử Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam :

Kiểm tra, công bố, danh sách cử tri, người thụ cử.

Anh Giuse Nguyễn Cao Đại – Trưởng Ban bầu cử nhắc lại các quy định và thể thức bầu cử.

Kế tiếp, bầu chọn 2 kiểm phiếu viên. Kiểm tra thùng phiếu và phát phiếu bầu.

Sau khi đã bầu xong, kiểm tra phiếu và đọc kết quả.

Ban bầu cử công bố kết quả 7 anh chị  đã đắc cử vào Ban Phục Vụ Liên Huynh nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm :

  1. Anh Giuse Nguyễn Cao Đại.
  2. Anh Đa Minh Trương Hồng Linh.
  3. Anh Luca Nguyễn Trí Quý.
  4. Chị Maria Trần Thị Tâm.
  5. Chị Anna Nguyễn Thị Thành.
  6. Anh Phaolô Huỳnh Quý Thành.
  7. Chị Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Sau đó Tân Ban Phục Vụ đã bầu ra vị Tân Trưởng Ban Phục Vụ, với sự tín nhiệm của mọi người, Anh Giuse Nguyễn Cao Đại đã đắc cử làm Trưởng Ban Phục Vụ Liên huynh Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các anh chị trong Tân Ban Phục Vụ trình diện Cha linh hướng và các anh chị trong Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận.

Sau huấn từ của Cha Linh hướng, anh Vinhsơn Phạm Văn Toản thay mặt các anh chị trong Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận gửi lời chúc mừng tới Tân Ban Phục Vụ Liên Huynh Xuyên Mộc và mong cho dưới sự dẫn dắt của Ban Phục Vụ mới, Liên Huynh Xuyên Mộc ngày càng phát triển và lớn mạnh,  nhất là các thế hệ trẻ nối tiếp.

Sau lời cảm ơn kết thúc nhiệm kỳ của anh Giuse Giang Hòa Lạc – cựu Trưởng Ban Phục vụ Liên Huynh khóa 1, mọi người tham dự giờ Chầu Thánh Thể, cúi xin Chúa luôn soi sáng, hướng dẫn và đồng hành với Tân Ban Phục Vụ, để sứ vụ mà Chúa đã trao phó được thi hành một cách công bằng và hoàn thiện nhất.

Buổi bầu cử kết thúc trong tinh thần vui vẻ và sẵn sàng để Lời Chúa mỗi ngày được thực thi và vang xa.

BTTHĐGPBR

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *