Ngày 9 tháng 5 Thánh Giuse Ngô Duy HIỂN OP (1769-1840)

Xem thêm bản văn Thánh linh mục Giuse Ngô Duy HIỂN OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh) do Lm. Fx. Đào Trung Hiệu OP, biên soạn

Ngày 9 tháng 5
Thánh  Giuse Ngô Duy HIỂN OP

Linh mục, tử đạo (1769-1840)

 

lm_hien.jpg

 

Tiểu sử
Cậu Giu-se Hiển sinh năm 1769 tại Quần Anh, thuộc tỉnh Nam Ðịnh. Gia đình đã gửi cậu đến sống với đức cha Ðen-ga-đô Y Dòng Ða Minh.

Học xong thần học, thầy Hiển được thụ phong linh mục và gửi sang Ma-ni-la. Tại đây, ngày 12-10-1812, cha đã lãnh áo dòng, và ngày 13-10-1813, cha khấn dòng Anh em Thuyết giáo. Trở về quê hương, cha Hiển được trao trách nhiệm trông coi xứ đạo Cao Mộc, cha đem hết tình để phục vụ dân Chúa.

Ngày 6-1-1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo ; tất cả các cha phải nay đây mai đó trốn tránh để phục vụ giáo dân. Ngày 20-12-1839, tại Kiên Trung, do một kẻ ngoại đạo tố cáo, cha bị quan Trịnh Quang Khanh bắt giữ và giải về tỉnh.

Vì cha không chịu đạp lên lên Thánh giá, nên quân lính đánh đòn, bắt đeo gông, nhốt cha trong ngục. Sau bốn tháng tra hỏi, vẫn không thể nào thuyết phục cha chối bỏ đức tin, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh kết án trảm quyết ngày 29-4-1840. Ðầu tháng 5-1840, án đã châu phê của triều đình đến. Ngày 9-5-1840, người ta thi hành án trảm quyết cha Hiển tại Nam Ðịnh. Thi thể cha được chôn tại pháp trường, tám tháng sau mới được cải táng và chôn cất tại chủng viện Lục Thuỷ.

Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã tôn phong chân phước cho người ngày 27-5-1900 cùng với 74 vị tử đạo khác, trong đó, có đức giám mục I-nha-xi-ô Ðen-ga-đô và Ða Minh Hê-na-rết. Ngày 19-6-1988, đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II suy tôn người lên bậc hiển thánh.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Giu-se Hiển. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

 

Xem thêm bản văn Thánh linh mục Giuse Ngô Duy HIỂN OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh) do Lm. Fx. Đào Trung Hiệu OP, biên soạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *