Phim : Thánh Têrêsa Hài Đồng

 

Sainte Thérèse de Lisieux

Đạo diễn : Alain Cavalier
Kịch bản Camille de Casabianca
và Alain Cavalier
Diễn viên chính Catherine Mouchet

Sản xuất : 1986
Thời lượng : 94 minutes
Ngôn ngữ : Pháp

Hạnh tích thánh Têrêsa (Click)

Sắp đến lễ thánh nữ Têresa Hài Đồng, xin giới thiệu với cộng đoàn bộ phim Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, do đạo diễn : Alain Cavalier thực hiện năm 1986 tại Pháp, phim dài 94 phút được chia thành 6 đoạn, Diễn viên chính Catherine Mouchet.