TH online 14: Các nguồn văn trong Cựu Ước

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn
 Bài 14: Khái quát về các nguồn văn
được sử dụng trong Cựu Ước

Có 4 nguồn văn được sử dụng trong các tác phẩm Cựu ước: nguồn văn Giavít, Êlôhít, Đệ Nhị Luật Tư tế.

1. Nguồn văn Giavít

Nguồn văn Giavít là một tập tài liệu lịch sử, kể lại từ chuyện khai nguyên vũ trụ cho đến cuộc xuất hành của dân tộc Israen. Tác giả xưng tên Thiên Chúa là Giavê nên ta gọi đây là nguồn văn Giavít. Tài liệu Giavít chủ yếu nằm tản mác trong Ngũ thư.

2. Nguồn văn Êlôhít

Tác giả nguồn văn Êlôhít biên soạn sách thánh ở miền bắc, từ khoảng năm 800tcn. Trong tác phẩm, tác giả xưng tên Thiên Chúa là Elôhim, nên gọi là nguồn văn Êlôhít.

3. Nguồn văn Đệ nhị luật

Sách Đệ nhị luật được xem là lời trăn trối cuối cùng của ông Môsê trước khi tạ thế. Đây cũng được gọi là bộ luật thứ hai vì được ông Môsê công bố sau bản thập giới.

4. Nguồn văn tư tế

Tài liệu tư tế cũng được tập hợp lại trong bộ Ngũ thư. Tác giả là những tư tế sống trong thời lưu đày, bị trục xuất ra khỏi đền thờ của họ. Các tư tế này thuộc dòng tộc Lêvi, đảm trách việc phục vụ tại đền thờ Giêrusalem, theo tục lệ cha truyền con nối.

HTOLYATJGPk