TH online 18: Các thể loại văn chương trong Tân Ước

 Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 18: Khái quát về các thể loại văn chương trong Tân Ước

1. Thể văn Tin Mừng
Bốn sách đầu tiên của bộ Tân Ước viết theo thể văn Tin Mừng. Đó là các Tin Mừng theo các thánh : Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan. Các sách Tin Mừng chiếm vị thế ưu việt trong toàn bộ Thánh Kinh.

2. Thể văn lịch sử tôn giáo

Sách Công vụ tông đồ thuộc thể văn lịch sử tôn giáo. Sách này kể lại buổi đầu của Giáo hội và công cuộn loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Đây vừa là một tài liệu lịch sử, vừa là một cuốn sách giáo lý. Công vụ là một sách lịch sử nhằm giáo huấn.

3. Thể văn thư tôn giáo chính thức

Bộ Tân Ước có 21 lá thư, một số lớn của thánh Phaolô, số còn lại của các vị tông đồ khác. Các thư phát xuất từ những hoàn cảnh cụ thể, nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể như củng cố niềm tin, khích lệ trong cơn bách hại, xác định những điểm giáo lý, uốn nắn những lệch lạc, ngăn ngừa những sai lầm… 

cYb97r9hT64