HĐGĐM Đại Hải bầu cử BPV/HĐ nhiệm kỳ 2016-2020

 

Ngày 22/ 4/ 2016, HĐGĐM Đại Hải thuộc giáo phận Cần Thơ đã tiến hành bầu cử BPV/HĐ nhiệm kỳ 2016-2020.

Có sự hiện diện của cha Đặc trách và toàn thể các đoàn viên trừ những trường họp già, đau yếu. Để cho buổi làm việc tốt đẹp, cha mời gọi mọi người hướng về Chúa thánh Thần nguồn ơn thông suốt, để nguyện xin cho mọi người thông hiểu chọn ra những người làm việc theo như lòng Chúa mong ước, phục vụ anh em bằng nghĩa đệ huynh và tinh thần hèn mọn của vua Giê-su.

Tiếp theo đó, ban bầu cử đã tiến hành việc bầu chọn đúng theo tinh thần luật sống. Kết quả cuối cùng đã chọn ra được BPV mới bao gồm:

1. Đa Minh Phạm Văn Đồng ( Đoàn trưởng)

2. Phao Lô Đặng Văn Hậu( học tập)

3. Maria Nguyễn Thị Liên( tông đồ bác ái)

4. Maria Nguyễn Thị Tươi( thủ quĩ)

5. Giuse Phạm Văn Thực ( Thư Ký)

6. Phao lô Lê Văn Thực ( Phó)

7. Anna trần Thị Sứ ( giới trẻ)

Tạ ơn Chúa vì tất cả. Mọi người chia sẻ bữa cơm đạm bạc tại Nhà Xứ có sự hiện diễn của Cha đặc trách, cha Linh hướng Phaolô Võ Văn Nam và Cha phó. Trong tâm tình con cái trong giáo xứ cha Sở đã chúc mừng BPV/HĐ và mong tiến bộ trong đời sống đạo đức cũng như phục vụ Chúa vụ vụ anh em nhiệm kỳ tới.

Suan Tran.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *