Thăm viếng cầu nguyện cho Anh Thư Ký Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Bùi Chu

Lúc 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021, cha đặc trách Gioan B. Vũ Văn Tín OP, cha phụ tá Đặc trách, Ban phục vụ huynh đoàn Đa Minh GP. Bùi Chu và đại diện 13 Liên huynh trong giáo phận đã tổ chức buổi thăm viếng và cầu nguyện cho anh Giuse Nguyễn Hùng Cường OP, Thư ký Ban phục vụ Huynh Đoàn Đa Minh giáo phận vừa qua đời. Cùng hiện diện còn có cha Vinh sơn Phạm Văn Tuý OP, và Ban phục vụ Huynh đoàn Gp. Thái Bình.

Mở đầu anh trưởng BPVHĐ giáo phận Bùi Chu thay mặt ban tổ chức, ngỏ lời với tang gia và giới thiệu quý cha, quý đoàn tham dự viếng thăm và cầu nguyện:

– Chuyển lời thăm hỏi chia buồn của quý cha Ban đặc trách cùng Ban phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam,

– Chuyển lời thăm hỏi chia buồn của Ban phục vụ Huynh Đoàn giáo phận Bùi Chu và 13 Liên huynh,

– Chuyển lời thăm hỏi chia buồn của Cha Giuse Nguyễn Đức Giang,

– Chuyển lời thăm hỏi chia buồn của quý cha Đặc trách, Ban phục vụ Huynh Đoàn 3 giáo phận: Bắc Ninh, Hưng Hoá, Thái Bình.

Cuối cùng là phút cầu nguyện do quý cha hiện diện chủ sự cùng đông đảo anh chị em Huynh đoàn giáo p[hận Bùi Cu tham dự.

Giuse Ngọc Năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *