Thánh Lễ Truyền chức Phó tế cho 8 Đại Chủng sinh và 11 Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế

“Hiệp thông là ân điển của Chúa Thánh Thần. Để bắt đầu Thánh Lễ này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã thương quy tụ chúng ta về Nhà thờ Chính toà của Tổng Giáo phận Huế để cử hành lễ Phong chức Phó tế cho 19 anh em tiến chức. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta chia sẻ tình hiệp thông trong Giáo Hội… Qua Thánh lễ này, chúng ta hãy thành khẩn cầu nguyện cho những người anh em sẽ lãnh chức Phó tế hôm nay để họ an tâm vững bước thi hành sứ mệnh được trao phó. Nhất là tìm thấy bình an hạnh phúc trong đời Phó tế cũng như sau này trong đời Linh mục.” – Đó là nhận định và lời mời gọi của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh khi bắt đầu Thánh lễ Truyền chức Phó tế của Tổng Giáo phận Huế.

Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 8 Đại Chủng sinh và 11 Tu sĩ Dòng Thánh Tâm được Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục TGP Huế chủ tế lúc 08g30 sáng thứ Năm ngày 23.3.2023 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam. Hiệp ý với Đức TGM Giuse trong Thánh lễ này, có sự đồng tế của Đức Cha Phanxicô Xavie Lễ Văn Hồng – Nguyên Tổng Giám mục Huế, Cha Antôn Dương Quỳnh – Tổng Đại diện, Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh – Đại diệm Giám mục, Cha Phêrô Nguyễn Thái Công – Bề trên Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Hồ Thứ – Giám đốc Đại Chủng viện Huế, cùng quý Linh mục trong TGP Huế và ngoài Giáo phận. Thánh lễ còn có sự tham dự sốt sắng và đông đảo của quý Thầy Đại chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và thân nhân của các tiến chức cùng mọi thành phần dân Chúa TGP Huế.

Kết thúc phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức TGM Giuse long trọng xướng kinh Veni Creator để xin ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn muôn ơn phúc trên cộng đoàn và đặc biệt là trên các tiến chức Phó tế.

Liền sau đó, Cha Giuse Đại diện Giám mục đặc trách Đào tạo Ơn gọi và Cha Phêrô Bề trên Dòng Thánh Tâm đến trước Đức TGM Giuse, giới thiệu và xin Đức TGM Giuse phong chức Phó tế cho 19 tiến chức. Đức TGM Giuse công khai tuyển chọn 19 tiến chức trong sự hân hoan của toàn thể cộng đoàn tham dự.

Kế đến, Đức TGM Giuse diễn giải lời Chúa cho cộng đoàn cùng dành những lời huấn đức chân thành cho các tiến chức Phó tế. Ngài nói: “Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay chỉ là một trích đoạn vắn vỏi, nhưng Chúa Giêsu đã dùng chữ ‘yêu thương’ đến 10 lần. Không thể tưởng tượng được Chúa quan tâm và nhấn mạnh đến tình yêu như thế nào. Cho nên, dù chúng ta là ai trong xã hội, trong Giáo Hội thì tình yêu vẫn là tiêu chí số một để chúng ta chiến đấu và thi hành sứ vụ của mình.[…] Vậy hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh em tiến chức Phó tế đây, được biến tình yêu thành máu thành thịt và thành ‘phong cách’ Phó tế của mình. Ngày nào mà thầy còn yêu thương Giáo Hội, yêu thương xã hội và yêu thương cộng đoàn thì ngày đó thầy còn giữ được ‘căn cước’ mà Chúa Giêsu đã cấp cho các thầy ngày hôm nay.” Đức TGM Giuse còn nêu gương về sự hiện diện của Đức Cha Phanxicô Xavie, các Đấng bậc Bề trên cao niên, hàng giáo sĩ và cộng đoàn trong Thánh lễ này, như là biểu dương cho tình Hiệp thông trong Giáo Hội.

Kết thúc bài giảng, 19 tiến chức Phó tế tiến đến trước mặt Đức TGM Giuse bày tỏ ước muốn và quyết tâm chu toàn sứ mạng sẽ được trao phó. Các tiến chức lần lượt đặt bàn tay mình trong lòng bàn tay Đức TGM và thề hứa vâng phục Bản quyền Giáo phận cũng như Bề trên hợp pháp.

Ý thức thân phận yếu đuối mỏng dòn của phận người khi đứng trước sứ mạng cao cả sắp lãnh nhận, các tiến chức phủ phục trước bàn thờ, cùng với lời kêu cầu của Đức TGM và cộng đoàn để nhờ các Thánh cầu thay nguyện giúp mà chu toàn những quyết tâm và lời thề hứa.

Hết Kinh cầu Các Thánh, Đức TGM đặt tay trên mỗi tiến chức, đây là nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền chức thánh. Cử chỉ đặt tay của Đức Giám mục trong nghi thức này, truyền ban ơn Chúa Thánh Thần cho các thầy để các thầy trở nên giống Chúa Kitô trong cung cách phục vụ.

Liền sau hành động đặt tay là lời nguyện phong chức. Qua lời nguyện phong chức được Đức TGM Giuse long trọng xướng lên và với tác động của Chúa Thánh Thần, các tiến chức này sẽ trở nên những người phục vụ cộng đoàn, trong chức thánh Phó tế.

Dây Stola này là dấu chỉ bên ngoài của Phó tế, thầy sẽ phục vụ cộng đoàn trong cung cách khiêm tốn theo gương Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh. Thân nhân của các tân Phó tế tiến lên dâng dây Stola, các Linh mục nghĩa phụ cũng tiến đến để mang dây cho các thầy.

“Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.” là những lời Đức TGM nói với các tân Phó tế khi trao sách Phúc Âm và trao hôn bình an.

Kết thúc Nghi thức Phong chức, cộng đoàn bước sáng phần Phụng vụ Thánh Thể. Đây là lần đầu tiên các tân Phó tế tiến lên Bàn thờ trong tư cách một người phục vụ Bàn tiệc Thánh Thể.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, các tân Phó tế dâng lời ơn Đức TGM Giuse, Đức Cha Phanxicô Xaviê, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn.

Để kết thúc Thánh lễ Truyền chức Phó tế đặc biệt này, Đức TGM Giuse chủ tế long trọng xướng Te Deum và ban phép lành cho cộng đoàn tham dự.

Giữa lòng Nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận Huế, 19 tiến chức đã được thụ phong Phó tế, được tháp nhập vào hàng giáo sĩ trong Giáo phận, để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo, cùng với Mẹ Hội Thánh thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng bình an, thánh hoá nhân loại, và đem ơn cứu độ cho khắp toàn trái đất. Phó tế phục vụ bàn tiệc Lời Chúa qua việc Công bố và rao giảng Tin Mừng. Thầy sẽ phục vụ bàn tiệc Thánh Thể qua việc chuẩn bị của lễ, giúp lễ, trao Mình Thánh Chúa; và các công việc bác ái như quan tâm, chăm sóc những người nghèo khổ, những người có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tân Phó tế của Tổng Giáo phận, một khi đã được tháp nhập cách đặc biệt vào ách của Chúa Giêsu thì với ơn Chúa trợ giúp, các thầy luôn làm tròn sứ mạng đã được uỷ thác.

Ban Truyền Thông TGP Huế

https://tonggiaophanhue.org/

Xin xem thêm một số hình ảnh:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *