Thay đổi nhỏ của Bộ Giáo lý đức tin về việc thay đổi việc giữ tro hỏa táng

Hôm 12 tháng Mười Hai vừa qua, Bộ Giáo lý đức tin đã đưa ra một thay đổi nhỏ, về việc giữ tro hỏa táng, cho phép giữ một phần nhỏ tro này tại những nơi “quý giá, ý nghĩa” đối người quá cố, nhưng vẫn cấm không được rải tro này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Quy luật mới được Bộ Giáo lý đức tin xác định sau hai câu hỏi của Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nêu lên, đứng trước hiện tượng ngày càng có nhiều người chọn hỏa táng những người thân và rải tro hỏa táng trong thiên nhiên.

Đức Hồng y Zuppi nêu những câu hỏi này trong thư đề ngày 30 tháng Mười vừa qua, gửi Bộ Giáo lý đức tin, và cho biết lý do ở đây không phải là để dành ưu tiên cho những lý do kinh tế, để đỡ tốn kém hơn so với việc rải tro, nhưng để xác định việc giữ tro sau khi hết thời hạn bảo quản tro.

Trong câu trả lời, Bộ Giáo lý đức tin khẳng định rằng:

1. Thứ nhất: có thể chuẩn bị một nơi thánh, được xác định và lâu dài để giữ và bảo tồn chung các tro hỏa táng những tín hữu đã chịu phép rửa và qua đời, ghi tên, ngày tháng của mỗi người, để không làm mai một ký ức về họ.

2. Thứ hai: loại trừ mọi thứ hiểu lầm phiếm thần, duy tự nhiên hoặc duy hư vô, tro hỏa táng người quá cố phải được giữ tại một nơi thánh. Nhưng giáo quyền, trong sự tôn trọng luật lệ dân sự, trong một số trường hợp có thể cứu xét lời thỉnh cầu của thân nhân người quá cố cho giữ một phần rất nhỏ tro hỏa táng tại một hơn ý nghĩa đối với người thân quá cố ấy.

Văn bản câu trả lời trên đây mang chữ ký ngày 09 tháng Mười Hai vừa qua, của Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, và được sự phê chuẩn của Đức Thánh cha Phanxicô.

(Rei 12-12-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *