Thơ: DỤ NGÔN CÂY VẢ KHÔNG RA TRÁI

(Viết theo nội dung Tin Mừng  Chúa nhật III Mùa Chay năm C – Lc 13, 1 – 9)

 

Chúa kể dụ ngôn như thế này

Tin Mừng Chúa nhật ngày hôm nay

Có người trồng được một cây

Trong vườn nho quý tràn đầy niềm vui

*

Nho lớn nhanh xanh tươi trĩu quả

Chẳng hiểu sao, cây vả thì không

Ba năm chăm sóc vun trồng

Chủ đến tìm quả cũng không thấy gì

*

Chủ kêu thợ chặt đi cho khuất

Để làm gì choán đất uổng công

Bao ngày chờ đợi ngóng trông

Hy vọng không thấy, ước mong chằng thành

*

Người thợ liền đáp nhanh khẩn thiết

Ông thương tình suy xét cảm thông

Để tôi ra sức chăm nom

Bón phân, vun xới, dõi trông hằng ngày

*

Một năm sau bằng rày ông đến

Trái chưa ra, chặt bén cho xong

Xin ông an dạ vui lòng

Một thời gian nữa, chắc không phí hoài

*

“Hãy sám hối”. Lời Ngài kêu gọi

Chúa kiên trì chờ đợi chúng sinh

Ăn năn chừa bỏ tội mình

Trở về với Chúa: quang vinh muôn đời

 

HOÀI THANH