Bài 19 : Đức Giêsu cho ta biết về Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)

CHƯƠNG 3 : CHÚA THÁNH THẦN

BÀI 19:

ĐỨC GIÊSU KITÔ CHO TA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

Lời Kinh Thánh

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7)

Nhờ Chúa Giêsu, chẳng những ta được biết Chúa Cha mà còn được biết Chúa Thánh Thần.

jesus_teaching_temple.jpg

1.Kinh Thánh cho ta biết về Chúa Thánh Thần

a.Trong Cựu Ước

Để chỉ về Chúa Thánh Thần, Cựu Ước sử dụng nhiều kiểu nói: Thần Khí, Thần Lực, Thánh Linh, Thánh Thần.

 • Lúc sáng tạo vũ trụ, đã có sự hiện diện của Thánh Thần: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.” (St 1,1-2)
 • Suốt lịch sử Israel, nhiều Thiên Chúa ban Thánh Thần cho các người lãnh đạo. Đavit được xức dầu lãnh nhận Thần Khí Đức Chúa: “ Samuel cầm lấy dầu mà xức cho cậu giữa các anh, và Thần Khí Đức Chúa đã đáp xuống Đavít.” (1Sm 16,13).
 • Thánh Thần còn được ban cho toàn thể dân chúng: “Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed 36,27)

Như vậy trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần được giới thiệu như Thần Khí sáng tạo, sức mạnh của Thiên Chúa, hướng dẫn, làm cho cuộc sống, đổi mới mọi vật. Đây là sự chuẩn bị giúp con người lãnh nhận trọn vẹn về Chúa Thánh Thần trong Tân Ước.

b.Trong Tân Ước

Chúa Giêsu cho ta biết về Chúa Thánh Thần:

 • Tất cả cuộc sống Chúa Giêsu là sống trong Thần Khí: Sinh ra (Lc 1,35). Khởi đầu truyền giảng Tin Mừng (Mt 3,16), làm phép lạ… Thánh Thần luôn ở cùng Người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tinh Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)
 • Chúa Giêsu dùng nhiều biểu hiện thiên nhiên để nói về Chúa Thánh Thần như: Khí, Nước (Ga 3,5-8a), Lửa (Cv 2,1-3). Ngài gọi Thánh Thần là: Đấng Bào Chữa (Ga 16,7; 14,16), Thần Khí Chân Lý (Ga 16,13), Đấng an ủi (Ga 14,16)
 • Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu hứa sau khi về cùng Cha. Ngài xin Cha gởi Thánh Thần đến với các môn đệ để Thánh Thần hoàn tất công việc cứu thế dưới trần (Ga 14,16-17; 16, 13-17).
 • Đề khỏi lầm lạc và nhận Chúa Thánh Thần thực sự là Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói rõ Chúa Thánh Thần là một ngôi vị Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con, phân biệt với Chúa Cha và Chúa Con, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con (Ga 14,16-17; 14,26; 15,26). Nghĩa là Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng một bản tính và quyền năng như Cha và Con : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26)

2. Hoạt động của Chúa Thánh Thần

a. Chúa Thánh Thần được ban cho các Tông đồ

Sau khi sống lại Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông đồ (Ga 20,22). 50 ngày sau (lễ Ngũ Tuần), Thánh Thần lại ngự xuống cách long trọng trên các ông (Cv 2,1-4) để khai mở hoạt động công khai của cộng đoàn Kitô hữu (Giáo hội) (Cv 2,41-47).

Chúa Thánh Thần biến đổi các Tông đồ thành những con người mới, vững mạnh trong lòng tin, hiểu biết xâu xa về Chúa Giêsu (Ga 16-18), sống thánh thiện, khôn ngoan và trở thành những chứng nhân nhiệt thành, vị tha bất khuất (Cv 4, 19-20)

b. Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội

Chúa Thánh Thần tác sinh Giáo Hội, soi sáng, hướng dẫn để Giáo Hội trung thành với giáo lý của Chúa Giêsu, luôn sống, phát triển, trẻ trung, trường tồn (Ga 15, 26-27)

c. Chúa Thánh Thần nơi tín hữu

Thánh Thần soi sáng: Giúp tín hữu đón nhận chân lý của Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa Giêsu, chỉ cho thấy điều lành việc thiện, nhất là giúp nhận ra ý Thiên Chúa trong đời sống để thực hiện: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. (Rm 8,14)

Thánh Thần ban sức mạnh: Thánh Thần làm cho ý chí ta kiên định, khao khát điều lành, xa lánh điều xấu, nâng đỡ tình trạng yếu hèn của ta, Ngài cầu nguyện cho ta và cho ta: “ Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm cang biết Thần Khí muốn nói gì. Vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho Dân Thánh theo đúng ý Thiên Chúa.” (Rm 8,26-27)

Thánh thần ngự trong ta: Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn và biến tâm hồn ta thành đền thánh của Thiên Chúa. Cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Con cũng ngự đến trong ta: “ Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em, là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.” (1Cr 6 19-20)

3. Các ơn Chúa Thánh Thần

a. Đặc sủng

Là ơn ban cho mỗi người mỗi cách để chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa trao ban trong cuộc sống như: Lòng chung thủy trong đời sống hôn nhân, kiên nhẫn trong đau khổ, quảng đại với người túng thiếu.

b. Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Đây là những ơn ngôn sứ Isaia đề cập đến: Khôn ngoan, trí hiểu, lo liệu, suy biết, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa do Thánh Thần ban tặng để củng cố đức tin, cậy, mến (nhân đức đối thần) và các nhân đức : Khôn ngoan, công bình, can đảm, tiết độ (4 nhân đức trụ) giúp người tín hữu trong cuộc sống.

c. Đoàn sủng

Là những ơn đặt biệt nhằm mục đích xây dựng cộng đoàn như: sự hướng dẫn khôn ngoan của các vị lãnh đạo, việc diễn giải biệt tài cho các tín hữu … Như vậy các ơn Chúa Thánh Thần nhằm “thánh hóa” và “trợ giúp” người Kitô hữu.

Kết luận

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Chasẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26)

Câu hỏi

 1. Chúa Giêsu “hứa” và “ban” Thánh Thần khi nào ? Để làm gì ?
 2. Chúa Thánh Thần là ai ? Các ơn Chúa Thánh Thần ?
 3. Chúa Thánh Thần dùng hình ảnh nào hiện ra với con người ?
 4. Họat động của Chúa Thánh Thần nơi các Tông đồ, Giáo hội, tín hữu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *