Thơ mừng bổn mạng LH Thánh Phêrô Tự – hạt Hóc Môn – HĐGP Sài Gòn

Ngày 05.09.2015 sắp tới đây là bổn mạng LH Thánh Phêrô Tự – hạt Hóc Môn – HĐGP Sài Gòn. Nhân dịp này, chị Maria Hoàng Kim Dung gói gém một chút tâm tình qua bài thơ mừng bổn mạng Liên Huynh. Mong cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Liên Huynh ngày càng yêu thương, đoàn kết phục vụ trong Đức Kitô.

Mừng ngày bổn mạng gần kề

Liên Huynh Thánh Tự bộn bề lo toan

Một mùa bầu cử chu toàn

Mười lăm Giáo xứ Huynh Đoàn quyết tâm

Sống lời Cha Thánh ân cần

Chuyên chăm rao giảng Phúc Ân nước trời

Thánh Phêrô Tự vâng lời

Dấn thân phục vụ giữa thời rối ren

“Chối Đạo” triều đình thưởng khen

Như bao gương Thánh giũa rèn đức tin

Quyết tâm theo Chúa giữ gìn

Thà dâng mạng sống của mình cho Quan

Hồng ân từ ấy lan tràn

Trăm năm sau có huynh đoàn Đa Minh

Đặt tên bổn mạng Liên Huynh

Gần 40 năm có, bao tình anh em

Vào năm 1977 lập nên

Liên Huynh của Hạt Hóc Môn bấy giờ

Tinh thần phục vụ chẳng chờ

Anh Cần Trưởng Cựu phất cờ lập xong,

Canh tân đời sống ngoài trong

Ngược xuôi các xứ hoa vòng ân nhân

Nắng mưa không sót một lần

Các ban phục vụ để tâm hết mình

Từ Anh Cả Duy, Quang, Thuỳ, Ninh

Đến anh cả Quýnh với mình chị Dung

Nhiệm kỳ vừa mới bầu chung

Chúc Mừng chị Trưởng Teresa Dung kỳ này

Bốn năm nữa cùng chung tay

Với ban phục vụ chẳng tày khó nguy

Hiệp thông huynh đệ niệm suy

Dựng xây vững mạnh mái nhà Đa Minh

 Đoàn viên hơn được 1 nghìn

Gần 100 giới trẻ nối tình đệ huynh

Ngày ngày xong lễ chúng mình

Cùng nhau phụng vụ nguyện kinh sáng chiều

Hàng tháng nguyệt hội đều đều

Tông đồ bác ái cũng nhiều hảo tâm

Đỡ nâng giới trẻ muôn phần

Ươm mầm cho những tài nhân sau này

Huynh Đoàn có bao chuyện hay

Cùng nhau chia sẻ vui vầy hỉ hoan

Ngày 5 tháng 9 họp đoàn

Liên Huynh bổn mạng, bảo ban nhau về

Lời ca chúc tụng tứ bề

Đa Minh hành khúc nguyện thề sắt son

Trọn tình khấn hứa chúng con

Noi gương Thánh Phụ cho tròn tin yêu.

                    Maria Hoàng Kim Dung

 [shashin type=”albumphotos” id=”20″ size=”large” crop=”n” columns=”max” caption=”y” order=”random” position=”center”]