Video Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Martin tại Đền Thánh Martino – Biên Hòa

Lễ 2: CẦU CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NGHÈO KHÔ

Lễ 3: Cầu Cho Giáo Phận và Khách Hành Hương

Lễ 4: 14g30: Cầu bình an cho các Gia đình và đồng hành với các gia đình trẻ

Lễ 5: 16g30: Cầu cho Linh mục, Tu sĩ và ơn gọi truyền giáo

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Gp. Vinh

19h00: Diễn Nguyện cho Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa phụ trách

19g30: Cầu cho Giới trẻ

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Gp. Xuân Lộc

 

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa mừng Đại Lễ Kính Thánh Martin, bổn mạng của Tu viện và Đền thánh chúng con trân trọng kính mời:

Quý Đức Cha,

Quý Cha Giám tỉnh, Quý Bề trên

Quý Cha, Quý  Tu sĩ Nam Nữ

và toàn thể quý ông bà anh chị em

tham dự Thánh lễ mừng kính thánh Martin vào thứ Bảy, ngày 03.11.2018 tại Đền Thánh Martin (Hố Nai), ¼ Khu phố 10, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ THÁNH MARTIN

Thứ Năm 25.10.2018, 19g30: Khai mạc Tuần Cửu Nhật tại Nhà Nguyện Đền, Chia sẻ – Diễn nguyện.

Thứ Bảy 03.11.2018:

  • Lễ 1: 5g00 – Cầu cho Tỉnh Dòng và Tu viện

Chủ tế: Lm. Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh, Bề trên Tu viện Thánh Martin

  • Lễ 2: 7g30: Cầu cho Bệnh nhân và người nghèo khổ

Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Gp. Phú Cường

  • 9g30: Nghi thức tôn vinh Thánh Martin – Huynh Đoàn Đa Minh
  • Lễ 3: 10g00: Cầu cho Giáo phận và khách hành hương

Đức Cha Gioan Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá – Gp. Xuân Lộc

  • Lễ 4: 14g30: Cầu bình an cho các Gia đình và đồng hành với các gia đình trẻ

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

  • Lễ 5: 16g30: Cầu cho Linh mục, Tu sĩ và ơn gọi truyền giáo

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Gp. Vinh

  • 19h00: Diễn Nguyện cho Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa phụ trách
  • Lễ 6: 19g30: Cầu cho Giới trẻ

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Gp. Xuân Lộc


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *