Video: Huynh Đoàn Đa Minh Giáo xứ Thiên Ân mừng lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng HĐ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.