Video Khai mạc Tổng hội các Giám tỉnh tại Bologna (16/07 – 04/08/2016)

TỔNG HỘI CÁC GIÁM TỈNH ĐƯỢC KHAI MẠC TẠI BOLOGNA ngày 16/07/2016. Tham dự Tổng hội lần này, có cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. và Cha Phêrô Phạm Văn Hương, OP., Bề trên Phụ tỉnh Vinh Sơn Liêm, Canada, người vừa đắc cử trong Đại hội bầu cử của Phụ tỉnh ngày 22/06/2016. Ngoài ra còn có cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự, Phụ tá Tổng quyền đặc trách vùng Châu Á – Thái Bình Dương.

Xin quý Bề trên và anh chị em, trong tình hiệp thông Gia đình Đa Minh, cầu nguyện cho các nghị huynh và cho Tổng hội gặt hái được nhiều hoa trái tốt lành.

Riêng các cộng đoàn trong Tỉnh dòng, từ khi nhận được văn thư này, xin tùy chọn hình thức cầu nguyện cho Tổng hội, ít là có lời khẩn nguyện trong giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, cũng như trong Lời nguyện chung (nếu có) trong thánh lễ.

Thân mến trong thánh phụ Đa Minh,

Tu sĩ Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP.

Đại diện Giám tỉnh

1. Video Khai mạc Tổng hội Bologna

2. Video Thánh lễ Khai mạc Tổng hội Bologna

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *