9 Tháng Mười Hai Chân Phước Gabriel Ferretti


9 Tháng Mười Hai
Chân Phước Gabriel Ferretti
(1385 – 1456)

Gabrien sinh trưởng trong một gia đình giầu có, đạo đức, nên ngài được thừa hưởng nền giáo dục tôn giáo vững chắc. Vào năm 18 tuổi, ngài gia nhập dòng Phanxicô, và được thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Sau đó không lâu, ngài đi giảng phòng trong các giáo xứ trên toàn nước Ý, và đó là một công việc ngài đã thi hành trong 25 năm một cách thành công.

Ngài có nhiều nhân đức, cũng như nhiều chức vụ mà ngài được giao phó. Ngài không bao giờ né tránh việc lao động, hoặc ngần ngại đương đầu với những vấn đề giao tế cá nhân. Là một người đạo đức và khiêm tốn, có lần trên đường đến Assissi, khi dừng chân cầu nguyện tại nhà thờ ở Foligno, ngài bị tưởng lầm là một thầy dòng Phanxicô, nên bị thầy dọn lễ gọi lên giúp lễ cho một linh mục. Cha Gabrien khiêm tốn vâng lời. Thánh Lễ cử hành một cách tốt đẹp, cho đến khi có một linh mục nhận ra ngài là vị bề trên tỉnh dòng, thì đã quá trễ, và thầy phụ trách việc dọn lễ bị khiển trách. Cha Gabrien đã bênh vực thầy, và nói, “Ðược giúp lễ là một đặc ân cao trọng. Các thiên thần cũng muốn được như thế. Do đó đừng khiển trách thầy ấy, vì đã cho tôi vinh dự này!”

Tình yêu Thiên Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria của Cha Gabrien, được biểu lộ trong các bài giảng. Tình yêu ấy đã được đáp trả bằng cách, Thiên Chúa cho ngài được thị kiến Ðức Kitô cũng như Mẹ Maria.

Ngài từ trần năm 1456, giữa sự luyến tiếc của các anh em tu sĩ dòng.
http://hddmvn.net/tusach/tusach/hanhcacthanh/theovetchannguoi.htm