Ai Tín: Bà cố Maria Phạm Thị Huyền, Thân mẫu Thầy Gioan Nguyễn Văn Mão, OP., Đã Được Chúa Gọi Về.

Bà cố Maria Phạm Thị Huyền, Thân mẫu Thầy Gioan Nguyễn Văn Mão, OP., Được Chúa thương gọi về vào lúc 10 giờ 30 ngày, 15 tháng 08 năm 2017, Hưởng thọ 83 tuổi.

http://daminhvn.net/ai-tin/ai-tin-ba-co-maria-pham-thi-huyen-than-mau-thay-gioan-nguyen-van-mao-op-da-duoc-chua-goi-ve-18882.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *