AI TÍN: Bà cố Monica Đoàn Thị Huynh, Thân mẫu linh mục Giuse Tôn Khánh Duy, O.P.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *