AI TÍN: Bà cố Monica Đoàn Thị Huynh, Thân mẫu linh mục Giuse Tôn Khánh Duy, O.P.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.