Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương Xót

Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm Hoá đã công bố bài thánh ca chính thức của Năm Thánh Lòng Thương Xót được cử hành trong toàn thể Giáo Hội bắt đầu từ ngày 08 Tháng Mười Hai.

Tựa đề của bài thánh ca giống như khẩu hiệu của năm thánh: “Misericordes sicut Pater” (Hãy xót thương như Cha các con). Bài thánh ca này được viết bởi Cha Eugenio Costa, một linh mục dòng Tên người Ý, và được nhà soạn nhạc Paul Inwood, đặt lời tiếng.