Giới thiệu các tân Đặc trách Huynh đoàn (lần 2)

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Nhân dịp lễ Cha Thánh, do nhu cầu Huynh đoàn và sau khi bàn hỏi với các vị kinh nghiệm, theo Quy chế Huynh đoàn số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 7-8-2015.

Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 10-8-2015, đã gửi thư giới thiệu đến các giám mục giáo phận liên hệ, và chính thức chỉ định một số chức vụ Đặc trách trong Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam như sau :

Các Đặc trách Giáo Phận

Đặc trách Huynh đoàn Bắc Ninh
Lm. Giuse Mai Văn Điệp OP

Đặc trách Huynh đoàn Bà Rịa
Lm. Gioan Nguyễn Khắc Tuấn OP

Đặc trách Huynh đoàn Long Xuyên
Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng OP

diepdungtuan.jpg

Các Phụ tá Đặc trách Giáo Phận

Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Bùi Chu
Lm. Giuse Hà Đình Tuấn OP

Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Ban Mê Thuột
Lm. Vinh sơn Phạm Tiến Duẩn OP

Phụ tá Đặc trách Huynh đoàn Sài Gòn
Lm. Gioan B. Võ Khắc Duy OP

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, để liên hệ theo sứ vụ. Xin Quý Huynh Đoàn các giáophận Bà Rịa, Bắc Ninh, Long Xuyên, Ban Mê Thuột, Bùi Chu, và Sài Gòn giới thiệu tân Đặc trách hay Phụ tá cho các Liên huynh và Huynh đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với quý Đặc trách mới mãn nhiệm.

Sài Gòn ngày 11 tháng 08 năm 2015

Tu sĩ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

Xc : Giới thiệu các tân Đặc trách Huynh đoàn (lần 1)