Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh kính viếng Chị Anna Têrêsa Nguyễn Thị Nhàn


Vào lúc 14 giờ ngày 02.01.2022, Đại diện Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh là Anh Giuse Bùi Ri Cao  và chị  Têrêsa Trần Thị Liên, cùng chị Cẩm Hà, đại diện báo Chia Sẻ Tin Mừng, kính viếng Chị Anna Têrêsa Nguyễn Thị Nhàn, khi hay tin chị được Chúa gọi về vào lúc 1h23 sáng ngày 01.01.2022.


Chị là một đoàn viên gương mẫu, trung thành, đã gần 30 năm, hàng tháng đồng hành với báo Chia Sẻ Tin Mừng, với các bài viết mang tên tác giả là Cô Giáo Nhàn hay Lão Bà bà

Sự hy sinh và lòng nhiệt thành của Chị là tấm gương cho người đoàn viên Đa Minh.


Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Chị nơi Thiên quốc.

BTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *