BPV/HĐGP.Bùi Chu: Bầu bổ sung thêm ủy viên

Văn phòng Huynh đoàn Tỉnh mới nhận được Biên bản chính thức của BPV/HĐ Giáo phận Bùi Chu như sau:

Sau khi anh Đaminh Đỗ Xuân Sinh nguyên trưởng ban HĐ. Giáo phận từ trần, Ban Phục vụ HĐ.giáo phận đã triệu tập cuộc họp đặc biệt trước sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện cũng là cha Phụ trách HĐGP, cha Đặc trách HĐGP Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP. và đông đủ các thành viên BPV/HĐ mở rộng để bầu bổ sung thêm ủy viên và kiện toàn Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận.

Kết quả :

1/ Trưởng ban:              Anh Đaminh Đinh Công Lý, OP.

2/ Phó ban     :             Anh Phêrô Nguyễn Trung Định, OP.

3/ Thư ký      :             Anh Giuse Nguyễn Hùng Cường, OP.

4/ Thủ quỹ    :              Chị Maria Trần Thị Hồng Việt, OP.

5/ Uv. Học tập :           Anh Đaminh Lương Văn Điển, OP.

6/ Uv. Tông đồ Bác ái : Anh Gioan Vũ Duy Định, OP.

7/ Uv/Pt. Giới trẻ : Anh Giuse Lâm Ngọc Năng, OP.

Cha Đặc trách và Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh chúc mừng tân BPV/HĐ giáo phận Bùi Chu; cầu chúc quý anh chị đạt nhiều thành quả tốt trong công tác phục vụ mà Chúa và Dòng đã trao phó.