Thơ: Lặng ngắm

(Bấm vào hình để phóng lớn)

Lặng ngắm về nơi Chúa hạ sinh

Ôi làm sao thấu suốt ân tình

Vì yêu con Chúa hiến thân mình

 Xuống cõi hồng trần đêm GIÁNG SINH

 Nơi máng cỏ nghèo hèn Chúa sinh

 Trong lòng Đức Nữ vẹn đồng trinh

  Mục đồng ca hát với Thiên Linh

  Đêm lạnh mùa đông giá buốt kinh

  Hài Nhi Đấng: EM-MA-NU-EN

  Lắng đọng nơi Ngài, con sấp mình

  Suy gẫm tình yêu mầu nhiệm Thánh

  Vì yêu nên Chúa đã hạ sinh

  Mang thân phận người đầy gian khổ

  Nghèo khó đơn sơ, gương chói ngời

 Lòng thành kính cẩn xin lặng ngắm…

 GIÊ-SU HÀI ĐỒNG CHÚA con yêu.

                   BCT