Các giám mục Philippines tuyên bố về cuộc bầu cử ngày 13/5 tới

Trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới của đất nước vào ngày 13/5, các giám mục Philippines, qua tuyên bố được ký bởi Đức TGM GP Davao, Romulo Valles, chủ tịch HĐGM Philippines, muốn gởi thông điệp đến người dân về việc “tìm kiếm lợi ích chung”.

Tuyên bố viết: “Năm 2019 không chỉ là năm bầu cử thường kỳ. Việc bầu cử giữa kỳ vào 13/5 tự nó đã rất quan trọng rồi. Đất nước chúng ta hôm nay việc kiểm tra và cân bằng trong chính phủ đang bị suy yếu… Điều rất quan trọng là chúng ta bầu ra các đại biểu là những người có nguyên tắc, can đảm và quan tâm đến lợi ích chung chứ không phải lợi ích chính trị của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích cử tri cần sáng suốt trong phiếu bầu.

“Các nhóm giáo dân hãy tham gia vào các vòng phân định để giúp nhau biết rõ về các ứng cử viên và chọn ra các ứng cử viên quan tâm đến lợi ích chung của đất nước, chứ không theo những gì các ứng cử viên hứa…. Việc giáo dân tham gia chính trị không chỉ giới hạn ở sự tham gia phi đảng phái. Kitô hữu cũng được khuyến khích tham gia đảng phái chính trị hợp thức. Điều này cũng có nghĩa là họ có thể vận động cho các ứng cử viên tốt như một thực hành đức tin của mình.”

Tuyên bố viết tiếp: “Chúng ta đang ở trong một thời khắc lịch sử quan trọng. Hướng đi của đất nước đang nằm trong tay chúng ta.… Chúng ta không chỉ là những người đứng nhìn mà hãy tham gia. ĐTC Benedictô khi gặp các giám mục Paraguay năm 2008 đã nói: Một phần quan trọng trong ơn gọi giáo dân là tham gia vào chính trị để mang lại công lý, trung thực và bảo vệ các giá trị đúng đắn và đích thực, đóng góp cho những lợi ích nhân bản và tinh thần thực sự của xã hội. Vai trò của giáo dân trong diễn biến thời gian, và đặc biệt là trong chính trị, là chìa khóa của việc loan báo Tin Mừng cho xã hội.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy: ‘Một giáo dân tốt thì không can thiệp vào chính trị’. Điều đó không đúng. Đó không phải là một lối tốt. Một người Công giáo tốt nên dấn thân vào chính trị, cống hiến chính mình trong khả năng tốt nhất, để nếu ai lãnh đạo thì có thể lãnh đạo… Không ai trong chúng ta có thể nói, ‘Tôi chẳng quan tâm đến điều này, chuyện lãnh đạo là của người ta’. Không, tôi phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ, và tôi phải cố gắng hết sức để giúp họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm tốt nhất bằng cách tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. (Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày 16 tháng 9 năm 2013).

“Và cuối cùng bản tuyên bố kêu gọi: “Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người trẻ hãy tham gia vào quá trình bầu cử một cách tích cực ngang qua việc sử dụng các kỹ năng và kiến ​​thức truyền thông xã hội để thúc đẩy điều gì là đúng, là chính nghĩa và vì lợi ích chung.” (CSR_572_2019)

Văn Yên, SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *